Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 25. mail 2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versus F.

(kohtuasi C-324/21)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Vastustaja apellatsioonimenetluses: F.

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määruse (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (ELT 2013, L 1801 ), artiklit 29 tuleb tõlgendada nii, et kulgema hakanud tähtaeg artikli 29 lõigete 1 ja 2 tähenduses hakkab uuesti kulgema siis, kui välismaalane, kes on põgenemisega nurjanud enda üleandmise liikmesriigi poolt, esitab teises (käesoleval juhul kolmandas) liikmesriigis uuesti rahvusvahelise kaitse taotluse?

____________

1     lk 31.