Language of document :

A Corte d'appello di Venezia (Olaszország) által 2021. május 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Agecontrol SpA kontra ZR, Lidl Italia Srl

(C-319/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte d'appello di Venezia

Az alapeljárás felei

Felperes: Agecontrol SpA

Alperes: ZR, Lidl Italia Srl

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az 543/2011/EU bizottsági rendeletnek1 az e rendelet 5. cikke (1) bekezdésével és 8. cikkével, valamint a 2007. október 22-i 1234/2007/EU tanácsi rendelet2 113. és 113a. cikkével összefüggésben értelmezett 5. cikke (4) bekezdését, hogy az előre csomagolt vagy a gyártó által biztosított eredeti csomagolásban feladott friss gyümölcs- és zöldségféléknek valamely kereskedelmi társaság disztribúciós platformjáról az e társaság valamely értékesítési pontjára történő szállítása során a szóban forgó gyümölcs- és zöldségfélék nevét és származási országát feltüntető kísérőokmányt kell kiállítani, függetlenül attól a körülménytől, hogy az 543/2011/EU rendelet I. fejezetében előírt jelölési információk (köztük a termékek nevével és származási országával kapcsolatos jelölési információk) a csomagolás egyik oldalán kitörölhetetlenül, közvetlenül a csomagolási egységre vannak nyomtatva, vagy olyan címkén szerepelnek, amely a csomagolási egység szerves része, illetve ahhoz van rögzítve, és ezek az információk azokon a számlákon is szerepelnek, amelyeket az a szállító állított ki, amelytől a terméket forgalmazó társaság beszerezte azt, és amelyeket a könyvelőirodájában őriz, és amelyek a terméket szállító szállítóeszközökön belül jól látható helyen elhelyezett feliraton is szerepelnek?

____________

1 Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2011, L 157, 1. o.)

2 A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL 2007, L 299, 1. o.)