Language of document :

A Sofiyski rayonen sad (Bulgária) által 2021. március 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Profi Credit Bulgaria EOOD kontra T. I. T.

(C-170/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Sofiyski rayonen sad

Az alapeljárás felei

Kérelmező: Profi Credit Bulgaria EOOD

Adós: T. I. T.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelv1 6. cikkének (1) bekezdését, hogy azokban az eljárásokban, amelyekben az adós a fizetési meghagyás kibocsátásáig nem vesz részt, a bíróság hivatalból köteles vizsgálni valamely szerződési feltétel tisztességtelen jellegét, és a tisztességtelen jelleg gyanúja esetén mellőznie kell e feltétel alkalmazását?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: A nemzeti bíróság köteles-e teljes egészében elutasítani a fizetést elrendelő bírósági határozat meghozatala iránti kérelmet, ha a követelés egy része olyan, tisztességtelen szerződési feltételen alapul, amely részben meghatározza az érvényesített követelés összegét?

Az első kérdésre adandó igenlő és a második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: A nemzeti bíróság köteles-e elutasítani a fizetést elrendelő bírósági határozat meghozatala iránti kérelmet a követelés tisztességtelen feltételre alapított része tekintetében?

A harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: A bíróság köteles-e hivatalból figyelembe venni – és ha igen, milyen feltételek mellett – valamely feltétel tisztességtelen jellegének következményeit, ha e feltételen alapuló fizetésre vonatkozó információk állnak rendelkezésre, többek között oly módon, hogy e fizetést beszámítja a szerződésből eredő más, fennálló tartozásokba?

A negyedik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Kötik-e a nemzeti bíróságot egy felsőbb fokú bíróság utasításai, amelyek a nemzeti jog értelmében kötelezőek a felülvizsgált bírósági szintre nézve abban az esetben, ha azok nem veszik figyelembe valamely feltétel tisztességtelen jellegének következményeit?

____________

1 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.).