Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 13. novembra 2020 – UE/ShareWood Switzerland AG in VF

(Zadeva C-595/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: UE

Toženi stranki: ShareWood Switzerland AG, VF

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 6(4)(c) Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja1 , razlagati tako, da je treba prodajne pogodbe med podjetjem in potrošnikom, katerih predmet so drevesa tikovca in balzovca in s katerimi naj bi se pridobila lastninska pravica na drevesih z namenom, da bi se drevesa po gospodarjenju z njimi posekalo in z dobičkom prodalo, pri čemer te pogodbe za ta namen vključujejo najemno pogodbo ter pogodbo o opravljanju storitev, šteti za „pogodbe, katerih predmet je stvarna pravica na nepremičnini ali najemna pravica na nepremičnini“ v smislu te določbe?

____________

1 UL 2008, L 177, str. 6.