Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. studenoga 2020. uputio Landgerichts Hannover (Njemačka) - Landkreis Northeim/Daimler AG

(predmet C-588/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Hannover

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Landkreis Northeim

Tuženik: Daimler AG

Beteiligte: Iveco Magirus AG, MAN SE, MAN Truck & Bus SE, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

Prethodno pitanje

Treba li Odluku koju je u vezi s postupkom na temelju članka 101. UFEU-a i članka 53. Sporazuma o EGP-u (Predmet AT.39824 – Kamioni) Komisija Europskih zajednica donijela 19. srpnja 20161 ., C(2016) 4673 final, tumačiti na način da su utvrđenjima iz te odluke obuhvaćena i posebna ili specijalna vozila, osobito vozila za odvoz otpada?

____________

1     Priopćeno pod brojem dokumenta C (2016) 4673 final, sažetak u SL 2017, C 108, str. 6.