Language of document :

2006 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Pascual García prieš Komisiją

(Byla F-145/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: César Pascual García (Madridas, Ispanija), atstovaujamas advokatų B. Cortese ir C. Cortese

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2006 m. balandžio 7 d. Europos Bendrijų Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JRC) generalinio direktoriaus sprendimą, apie kurį ieškovui pranešta 2006 m. balandžio 17 d., tiek, kiek jame neatsižvelgiama į jo kandidatūrą dėl laisvo posto, apie kurį pranešta COM/2005/2969 - B/3/B*11 - JRC.I.04 - IHCP - Ispra, ir kuriame pridedama pastaba EPSO/B/23/04 1 konkurso rezerviniame sąraše, informuojanti Komisijos tarnybas, kad ieškovas neatitinka minėto konkurso sąlygų.

Panaikinti, kiek būtina, 2006 m. rugsėjo 22 d. Komisijos paskyrimų tarnybos (AIPN) sprendimą, apie kurį ieškovui pranešta 2006 m. lapkričio 13 d., atmesti jo skundą Nr. R/400/06.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, bendrojo konkurso EPSO/B/23/04 laureatas, nebuvo priimtas į Jungtinį tyrimų centrą (JRC) šio centro generaliniam direktoriui nusprendus, kad jis neatitinka šiame konkurse taikomų sąlygų.

Savo ieškinyje ieškovas teigia, kad ginčijamame sprendime: i) piktnaudžiaujama procedūra tiek, kiek jis neteisėtai pakeitė konkurso komisijos jo pareigų ir stažo įvertinimą, nors pastaroji nepadarė esminės vertinimo klaidos; ii) pažeidžiamas pranešimo apie konkursą teisėtumas; iii) padaryta esminė vertinimo klaida bei dėl jo nelogiško išdėstymo padarytas sunkus pareigos motyvuoti pažeidimas; iv) pažeidžiamas teisėtų lūkesčių apsaugos principas.

Papildomai, pasak ieškovo, ginčijamas sprendimas pažeidžia vienodo elgesio principą. Tiek, kiek šio principo pažeidimas kyla dėl pranešimo apie konkursą nuostatų, jis turi būti pripažintas neteisėtu EB 241 straipsnio prasme.

____________

1 - Pranešimas apie bendrąjį konkursą EPSO/B/23/04 sudaryti techninio personalo rezerviniam sąrašui (B 5/B 4) tyrimų ir technikos srityje (OL C 81, 2004 03 31, p. 17).