Language of document :

Acțiune introdusă în data de 22 decembrie 2006 - Pascual-García/Comisie

(Cauza F-145/06)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: César Pascual-García (Madrid, Spania) (reprezentanți: B. Cortese și C. Cortese, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

anularea deciziei din 7 aprilie 2006 a directorului general al JRC - Joint Research Centre al Comisiei Comunităților Europene (JRC), comunicată reclamantului în data de 17 aprilie 2006, pe motiv că aceasta nu a luat în considerare candidatura sa pentru postul la care se referă anunțul pentru ocuparea unor posturi vacante COM/2005/2969 - B/3/B*11 - JRC.I.04 - IHCP - Ispra, și a adăugat o remarcă în lista de rezervă a concursului EPSO/B/23/041 prin care informa serviciile Comisiei că reclamantul nu îndeplinește condițiile de eligibilitate pentru respectivul concurs;

în măsura în care acest lucru se impune, anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri a Comisiei din data de 22 septembrie 2006, comunicată reclamantului în data de 13 noiembrie 2006, prin care a fost respinsă reclamația sa nr. R/400/06;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantul, laureat al concursului general EPSO/B/23/04, nu a fost recrutat de către JRC, ca urmare a faptului că directorul general al acestuia din urmă a considerat că nu îndeplinea condițiile de eligibilitate cerute pentru respectivul concurs.

În acțiunea sa, reclamantul susține că decizia atacată : i) este afectată de un abuz de procedură, ca urmare a faptului că aceasta modifică în mod nejustificat aprecierea făcută de comisia de evaluare a concursului cu privire la calificările și experiența sa, chiar dacă acea comisie de evaluare nu a comis nicio eroare vădită de apreciere; ii) nu respectă cadrul legal impus de anunțul de concurs; iii) este viciată de o eroare vădită de apreciere și de o insuficiență gravă de motivare, ca urmare a caracterului său ilogic; iv) încalcă principiul protecției încrederii legitime.

În subsidiar, potrivit reclamantului, decizia atacată încalcă principiul egalității de tratament. În măsura în care încălcarea acestui principiu decurge din dispozițiile anunțului de concurs, acesta trebuie declarat ilegal în sensul articolului 241 CE.

____________

1 - Anunț de concurs general EPSO/B/23/04 privind constituirea unei liste de rezervă în vederea recrutării de asistenți tehnici (B 5/B 4) în domeniul cercetării și al tehnicii (JO C 81 A, 31.3.2004, p. 17).