Language of document :

Žaloba podaná dne 11. prosince 2006 - Speiser v. Parlament

(Věc F-146/06)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Michael Alexander Speiser (Neu-Isenburg, Německo) (zástupce: F. Theumer)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí žalovaného ze dne 11. září 2006 č. 115521 proti stížnosti žalobce ze dne 31. března 2006 podle čl. 90 odst. 2 Staff Regulations (služební řád) týkající se poskytování "expatriation allowance" (příspěvek za práci v zahraničí);

uložit žalovanému, aby poskytoval žalobci "expatriation allowance" podle čl. 4 odst. 1 písm. a) přílohy VII Staff regulations ze zpětnou účinností od 3. října 2005;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, který začal vykonávat svou službu jako "dočasný zaměstnanec" politické skupiny ELS-ED dne 3. října 2005, se obrací proti zamítnutí své žádosti o příspěvek za práci v zahraničí. Je toho názoru, že předložil všechny doklady a písemnosti, které je nutné předložit pro uplatnění nároku na příspěvek a splnil všechny předpoklady tohoto nároku.

____________