Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 12. července 2007 - Continolo v. Komise

(Věc F-143/06)1

(Veřejná služba - Úředníci - Důchody - Převod nároku na důchod - Zjevná nepřípustnost)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Donato Continolo (Duino-Aurisina, Itálie) (zástupci: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz a R. Albelice, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: D. Martin a M. Velardo, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba - Zrušení rozhodnutí Komise, kterým se přiznává a vypořádává nárok na důchod žalobce v rozsahu, ve kterém celkově nebonifikuje období od 11. června 1981 do 1. března 1983, kdy měl pracovní volno z osobních důvodů.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.

Každý účastník ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 20, 27.1.2007, s. 41.