Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 12. júla 2007 - Continolo/Komisia

(vec F-143/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Dôchodky - Prevod práv na dôchodok - Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Donato Continolo (Duino-Aurisina, Taliansko) (v zastúpení: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz a R. Albelice, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Martin a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba - Zrušenie rozhodnutia Komisie o priznaní a vyplácaní dôchodkových nárokov žalobcovi v rozsahu, v akom nezohľadňuje úplne obdobie od 11. júna 1981 do 1. marca 1983, kedy mal voľno z osobných dôvodov

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 20, 27.1.2007, s. 41.