Language of document :

Kanne 28.12.2006 - Bligny v. komissio

(Asia F-142/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Francesco Bligny (Tassin-la-Demi-Lune, Ranska) (edustaja: asianajaja P. Lebel-Nourissat)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Avoimen kilpailun EPSO/AD/06/05 valintalautakunnan 7.12.2006 ja 23.11.2006 tekemät ne päätökset on kumottava, joilla kantajalta evättiin kilpailuun osallistuminen ja joilla näin ollen kieltäydyttiin korjaamasta hänen koevastauksensa

EPSOn internetsivuilla 15.5.2006 kilpailun hakijoita varten julkaistun hakemuslomakkeen on todettava olevan sääntöjenvastainen

Vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle 5 000 euroa korvauksena hänelle aiheutuneesta vahingosta

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajaa, joka läpäisi edellä mainitun kilpailun esivalintakokeet, ei hyväksytty kilpailun seuraavaan vaiheeseen siltä osin kuin, toisin kuin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistussa kilpailuilmoituksessa1 todetaan, hän ei liittänyt hakemukseensa minkäänlaista asiakirjaa, josta käy ilmi hänen kansalaisuutensa.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa siihen, että luottamuksensuojan periaatetta ja hyvän hallinnon periaatetta on loukattu ja että huolenpitovelvollisuutta on laiminlyöty. Kantaja väittää muun muassa, että kansalaisuuden osalta EPSOn internetsivuilta ladattavissa olevassa mallihakemuksessa edellytetään vain hakijan omaa ilmoitusta ja ilmoitetaan hakijoille, että heidän on pyydettäessä toimitettava tätä ilmoitusta tukeva asiakirja.

____________

1 - EUVL C 178 A, 27.7.2005, s. 3.