Language of document :

2006. december 28-án benyújtott kereset - Bligny kontra Bizottság

(F-142/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Francesco Bligny (Tassin-la-Demi-Lune, Franciaország) (képviselők: P. Lebel-Nourissat ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO/AD/06/05 versenyvizsga vizsgabizottságának 2006. december 6-i és 2006. november 23-i, a felperes vizsgára bocsátását - és így írásbeli vizsgadolgozatának kijavítását - megtagadó határozatait;

a Közszolgálati Törvényszék mondja ki a versenyvizsga pályázói részére az EPSO honlapján 2006. május 15-én közzétett jelentkezési lap szabálytalanságát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a felperes javára 5000 euró kártérítés megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperest, miután a fent említett versenyvizsga előválogatásán sikerrel túljutott, a versenyvizsga-bizottság nem engedte tovább a versenyvizsga következő szakaszára, minthogy - ellentétben a Hivatalos Lapban közzétett versenyvizsga-kiírásban1 foglaltakkal - jelentkezési lapjához nem csatolt az állampolgárságát igazoló bizonyítványt.

A felperes egyrészt a bizalomvédelem elvének, a gondos ügyintézés elvének és a gondoskodási kötelezettségnek a megsértésére hivatkozik. Előadja nevezetesen azt, hogy az állampolgárságot illetően az EPSO honlapjáról letölthető jelentkezési lap csupán a pályázó nyilatkozatát írja elő, illetőleg arra a figyelmeztetésre szorítkozik, hogy a pályázó felhívásra köteles állampolgárságát igazolni.

____________

1 - HL C 178. A., 2005.7.27., 3. o.