Language of document :

2006 m. gruodžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Bligny prieš Komisiją

(Byla F-142/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Francesco Bligny (Tassin-la-Demi-Lune, Prancūzija), atstovaujamas advokato P. Lebel-Nourissant

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2006 m. gruodžio 7 d. ir 2006 m. lapkričio 23 d. EPSO/AD/06/05 konkurso komisijos sprendimus, kuriais ieškovui atsisakyta leisti dalyvauti konkurse ir dėl to - tikrinti jo rašto darbą.

Pripažinti neteisėta konkurso dalyviams skirtą paraiškos formą, paskelbtą EPSO tinklalapyje 2006 m. gegužės 15 dieną.

Nurodyti atsakovei sumokėti ieškovui 5 000 EUR dydžio sumą jo patirtai žalai atlyginti.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovui, sėkmingai išlaikiusiam pirmiau nurodyto konkurso pirminės atrankos testus, nebuvo leista dalyvauti kitame etape, nes priešingai nei buvo nurodyta Oficialiajame leidinyje1 paskelbtame pranešime apie konkursą, jis prie savo paraiškos nepridėjo jokio jo pilietybę įrodančio dokumento.

Grįsdamas savo ieškinį, ieškovas nurodo teisėtų lūkesčių apsaugos, gero administravimo principų ir rūpestingumo pareigos pažeidimą. Be kita ko, jis tvirtina, kad kiek tai susiję su pilietybe, pavyzdinėje paraiškos formoje, paimtoje iš EPSO tinklalapio, buvo reikalaujama tik sąžiningo patvirtinimo, ir joje kandidatai buvo įspėti, jog paprašius jie privalės pateikti patvirtinantį dokumentą.

____________

1 - OL C 178 A, 2005 7 27, p. 3.