Language of document :

Žaloba podaná dne 18. prosince 2006 - Continolo v. Komise

(Věc F-143/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Donato Continolo (Duino, Itálie) (zástupci: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz a R. Albelice, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 3. ledna 2006, kterým se přiznává a vypořádává nárok na důchod žalobce, v rozsahu, ve kterém bonifikuje období, kdy měl pracovní volno z osobních důvodů od 11. června 1981 do 1. března 1983 pouze ve výši jednoho roku, 5 měsíců a 6 dnů místo jednoho roku 8 měsíců a 20 dnů;

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 5. září 2006, kterým se zamítá stížnost žalobce;

uvést Komisi účinky, které má zrušení napadených rozhodnutí, zejména pokud jde o dosažená procenta, v současné době stanovená na 66,66666 %, která musí být přepočítána, aby zohlednila leden a únor 1983;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, bývalý úředník Komise je od 1. ledna 2006 v důchodu. Svojí žalobou napadá rozhodnutí Komise, kterým se přiznává a vypořádává jeho nárok na důchod v rozsahu, ve kterém z tohoto rozhodnutí vyplývá, že nárok, který získal během pracovního volna z osobních důvodů a který mu byl převeden do systému Společenství nebyl celkově bonifikován.

Žalobce uvádí jednak porušení zásady ochrany legitimního očekávání, zásady řádné správy a povinnosti náležité péče a jednak existenci zjevně nesprávného posouzení, jakož i porušení povinnosti odůvodnění.

____________