Language of document :

Acțiune introdusă la data de 18 decembrie 2006 - Continolo/Comisie

(Cauza F-143/06)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Donato Continolo (Duino, Italia) (reprezentanți: S. Rodrigues, C. Bernard Glanz și R. Albelice, avocats)

Pârât: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

anularea deciziei Comisiei din 3 ianuarie 2006 cu privire la stabilirea și calcularea drepturilor la pensie ale reclamantului, în măsura în care această decizie ia în calcul durata pe care reclamantul a petrecut-o în concediu pentru motive personale (CMP) între 11 iunie 1981 și 1 martie 1983 numai în limita unei perioade de un an, 5 luni și 6 zile, în loc de un an, 8 luni și 20 de zile;

anularea deciziei Comisiei din 5 septembrie 2006 de respingere a contestației reclamantului;

să se indice Comisiei efectele pe care le implică anularea deciziilor atacate, mai ales în ceea ce privește procentajul dobândit, fixat în prezent la 66,66666 %, care trebuie recalculat pentru a se ține cont de lunile ianuarie și februarie 1983;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantul, fost funcționar al Comisiei, este pensionat de la 1 ianuarie 2006. Prin acțiunea sa, acesta atacă decizia Comisiei cu privire la stabilirea și calcularea drepturilor sale la pensie, în măsura în care această decizie ar face ca drepturile pe care el le dobândise pe durata unui concediu pentru motive personale și pentru care obținuse transferul către sistemul comunitar să nu fie luate în calcul integral.

Reclamantul invocă, pe de o parte, violarea principiului protecției încrederii legitime, a principiului bunei administrări și a obligației de solicitudine și, pe de altă parte, existența unei erori manifeste de apreciere și o încălcare a obligației de motivare.

____________