Language of document :

Tožba, vložena 18. decembra 2006 - Continolo proti Komisiji

(Zadeva F-143/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Donato Continolo (Duino, Italija) (zastopniki: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz in R. Albelice, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi Odločba Komisije z dne 3. januarja 2006, s katero je bila tožeči stranki podeljena in izplačana pokojnina, ker je obdobje od 11. junija 1981 do 1. marca 1983, ko je bila tožeča stranka na dopustu iz osebnih razlogov (CCP), upoštevala kot eno leto, 5 mesecev in 6 dni, namesto za eno leto, 8 mesecev in 20 dni;

za nično naj se razglasi Odločba Komisije z dne 5. septembra 2006, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke;

Komisija naj se seznani z učinki razglasitve ničnosti izpodbijanih odločb, zlasti glede pridobljenega odstotka, sedaj določenega na 66,66666%, ki ga je za upoštevanje januarja in februarja 1983 treba ponovno izračunati;

naj se toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, nekdanji uradnik Komisije, je v pokoju od 1. januarja 2006. S svojo tožbo izpodbija odločbo Komisije, s katero ji je bila podeljena in izplačana pokojnina, ker daje odločba vtis, da pokojninske pravice, ki jih je ta pridobila med obdobjem CPP in prenesla v sistem Skupnosti, niso bile v celoti upoštevane.

Tožeča stranka se sklicuje, po eni strani, na kršitev načela varstva legitimnih pričakovanj, načela dobrega upravljanja in dolžne skrbnosti in, po drugi strani, na obstoj očitne napake pri presoji ter kršitev obveznosti obrazložitve.

____________