Language of document :

Žaloba podaná dne 22. prosince 2006 - Bleyaert v. Rada

(Věc F-144/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Eric Bleyaert (Maldegem, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) nezapsat jméno žalobce do seznamu úředníků vybraných pro absolvování školicího programu v rámci osvědčovacího postupu za rok 2005;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úředník Rady platové třídy AST 8, předložil svou kandidaturu v rámci osvědčovacího postupu za rok 2005. Jeho jméno, které bylo uvedeno v návrhu seznamu úředníků vybraných pro absolvování školicího programu v rámci osvědčovacího období 2005, nebylo zapsáno do konečného seznamu zveřejněného dne 22. května 2006, který OOJ vydal se zohledněním stanoviska smíšeného výboru pro osvědčovací postup. Tento výbor vyslechl žalobce dne 17. května 2006.

Na podporu své žaloby žalobce nejprve uplatňuje porušení povinnosti odůvodnění, tím spíše, že OOJ na jeho stížnost neodpověděl. Krom toho uplatňuje porušení článku 45a služebního řádu a článku 5 obecných prováděcích ustanovení (OPU) k uvedenému článku služebního řádu. Smíšený výbor, který může vyslechnout pouze úředníky, kteří zpochybnili návrh seznamu, zvláště nebyl oprávněn předvolat žalobce. V každém případě má žalobce za to, že byla rovněž porušena zásada rovného zacházení, jelikož smíšený výbor nevyslechl všechny úředníky, jejichž jména byla uvedena v návrhu seznamu.

____________