Language of document :

Kanne 27.12.2006 - Dragoman v. komissio

(Asia F-147/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Adriana Dragoman (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja S. Mihailescu)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

avoimen kilpailun EPSO/AD/44/06-CJ, jonka tarkoituksena oli laatia sellaisten juristi-lingvistien varallaololuettelo palvelukseen ottamista varten, joiden pääkieli on romania, valintalautakunnan päätös antaa kantajalle arvosana 18/40 kirjallisesta kokeesta b ja olla hyväksymättä tätä kyseisen kilpailun suulliseen kokeeseen on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen näistä koskee niiden sääntöjen rikkomista, jotka ohjaavat valintalautakunnan työtä, koska valintalautakunta arvioi kantajan mukaan kokeet ottaen pikemminkin huomioon lähdekielten ymmärtämisen kuin käännöksen oikeellisuuden romanian kieleen. Toinen näistä koskee kilpailuilmoituksen noudattamatta jättämistä valintalautakunnan säännönmukaisen kokoonpanon ja sen jäsenten nimien julkaisemisen osalta. Tämä julkaiseminen tapahtui kantajan mukaan 3 päivää ennen koepäivää, vaikka kilpailuilmoituksessa oli tämän osalta vahvistettu vähintään 15 päivää.

Toisessa kanneperusteessaan kantaja vetoaa perusteluvelvollisuuden periaatteen loukkaamiseen sikäli kuin valintalautakunnan arvioinnissa ei täsmennetä mitenkään kokeiden korjaamisessa käytettyjä kriteerejä.

____________