Language of document :

Beroep ingesteld op 27 december 2006 - Dragoman / Commissie

(Zaak F-147/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Adriana Dragoman (Brussel, België) (vertegenwoordiger: S. Mihailescu, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van de jury van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/44/06-CJ met het oog op de vorming van een aanwervingreserve van juristen-linguïsten met als hoofdtaal Roemeens, om voor verzoeksters schriftelijke examen b) het cijfer 18/40 te geven en haar niet toe te laten tot het mondelinge examen van dit vergelijkend onderzoek;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan, waarvan het eerste uit twee onderdelen bestaat. Het eerste onderdeel betreft de schending van de regels die de werkzaamheden van de jury beheersen, aangezien die jury de examens meer heeft beoordeeld aan de hand van het begrip van de brontalen dan aan de hand van de juistheid van de Roemeense vertaling. Het tweede onderdeel richt zich op schending van de bepalingen van de aankondiging van vergelijkend onderzoek betreffende de regelmatige samenstelling en de bekendmaking van de namen van de juryleden. Die bekendmaking zou pas 3 dagen vóór de datum van de examens hebben plaatsgevonden, terwijl in de aankondiging van vergelijkend onderzoek minimaal 15 dagen was voorzien.

Met haar tweede middel beroept verzoekster zich op schending van de motiveringsplicht, aangezien de beoordeling van de jury geen enkele uitleg geeft over de parameters die bij de correctie van de examens zijn gebruikt.

____________