Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.5.2008 - Pascual-García v. komissio

(Asia F-145/06)1

(Henkilöstö - Avoin kilpailu - Edellytykset valintamenettelyyn osallistumiselle - Vaadittu työkokemus - Varallaololuetteloon merkityn hakijan palvelukseen ottamatta jättäminen - Valintalautakunnan ja nimittävän viranomaisen harkintavalta)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Cesar Pascual-García (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat B. Cortese ja C. Cortese)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja M. Velardo)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission yhteisen tutkimuskeskuksen pääjohtajan 7.4.2006 tekemän päätöksen, jolla jätettiin ottamatta huomioon kantajan hakemus, joka koski ilmoituksessa KOM/2005/2969 - B/3/B*11 - JRC.I.04 - IHCP - Ispra tarkoitettua avointa virkaa ja jolla liitettiin kilpailun EPSO/B/23/04 varallaololuetteloon huomautus, jossa komission yksiköille ilmoitettiin, että kantajan osalta hakemuksen huomioon ottamisen edellytykset eivät täyty

Tuomiolauselma

Komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) pääjohtajan 7.4.2006 tekemä päätös, jolla jätettiin ottamatta huomioon Pascual Garcían hakemus, joka koski ilmoituksessa KOM/2005/2969 tarkoitettua avointa virkaa ja jolla liitettiin kilpailun EPSO/B/23/04 varallaololuetteloon huomautus, jossa komission yksiköille ilmoitettiin, että kantajan osalta hakemuksen huomioon ottamisen edellytykset eivät täyty, kumotaan.

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 56, 10.3.2007, s. 42.