Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. május 22-i ítélete - Pascual-García kontra Bizottság

(F-145/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Nyílt versenyvizsga - Vizsgára bocsátási feltételek - Megkövetelt szakmai gyakorlati idő - A tartaléklistán szereplő pályázó felvételének megtagadása - A vizsgabizottság és a kinevezésre jogosult hatóság mérlegelési jogköre)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Cesar Pascual-García (Madrid, Spanyolország) (képviselők: B. Cortese és C. Cortese ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és M. Velardo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság Közös Kutatóközpontja (Joint Research Centre) főigazgatója 2006. április 7-én meghozott azon határozatának megsemmisítése, amellyel nem vette figyelembe a felperesnek a COM/2005/2969 - B*3/B*11 - JRC.I.04 - IHCP - Ispra álláshirdetésben említett álláshelyre vonatkozó pályázatát, továbbá az EPSO/B/23/04. sz. versenyvizsga eredményeként összeállított tartaléklistához a Bizottság szervezeti egységeit arról tájékoztató megjegyzést fűzött, hogy a felperes nem teljesítette az e versenyvizsgán való részvételhez előírt feltételeket

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Közösségek Bizottsága Közös Kutatóközpontjának főigazgatója által 2006. április 7-én meghozott azon határozatot, amely nem vette figyelembe a Cesar Pascual-García által a COM/2005/2969. sz. álláshirdetésre benyújtott pályázatot, továbbá az EPSO/B/23/04. sz. versenyvizsga eredményeként összeállított tartaléklistához a szervezeti egységeket arról tájékoztató megjegyzést fűzött, hogy a felperes nem felelt meg az említett versenyvizsgához kapcsolódó vizsgára bocsátási feltételeknek.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Közösségek Bizottságát a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 56., 2007.3.10., 42. o.