Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 22 mei 2008 - Pascual-García / Commissie

(zaak F-145/06)1

(Openbare dienst - Algemeen vergelijkend onderzoek - Toelatingsvoorwaarden - Vereiste beroepservaring - Weigering om op reservelijst geplaatste kandidaat aan te werven - Beoordelingsvrijheid van jury en TABG)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Cesar Pascual-García (Madrid, Spanje) (vertegenwoordigers: B. Cortese en C. Cortese, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en M. Velardo, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de directeur-generaal van het Joint Research Centre van de Commissie van 7 april 2006 om verzoekers sollicitatie naar het ambt bedoeld in kennisgeving van vacature COM/2005/2969 - B*3/B*11 - IHCP - Ispra niet in aanmerking te nemen en een opmerking te plaatsen op de reservelijst van het vergelijkend onderzoek EPSO/B/23/04 om de diensten van de Commissie ervan op de hoogte te stellen dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden van de aankondiging van dat vergelijkend onderzoek

Dictum

Het besluit van de directeur-generaal van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 7 april 2006 om de sollicitatie van Pascual-García betreffende de kennisgeving van vacature COM/2005/2969 niet in aanmerking te nemen en een opmerking op de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO/B/23/04 op te nemen om de diensten ervan op de hoogte te stellen dat verzoeker niet voldeed aan de toelatingsvoorwaarden van voormeld vergelijkend onderzoek, wordt nietig verklaard.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 56 van 10.03.2007, blz. 42.