Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 22. maja 2008 - Pascual-García proti Komisiji

(Zadeva F-145/06)1

(Javni uslužbenci - Javni natečaj - Razpisni pogoji - Delovne izkušnje - Zavrnitev, da se zaposli kandidata, vpisanega na čakalnem seznamu - Diskrecijska pravica komisije in OPI)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Cesar Pascual-García (Madrid, Španija) (zastopnika: B. Cortese in C. Cortese, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in M. Velardo)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe generalnega direktorja Skupnega raziskovalnega središča Komisije z dne 7. aprila 2006, s katero se ni upoštevalo prijave tožeče stranke za delovno mesto iz objave prostega delovnega mesta COM/2005/2969 - B*3/B*11 - IHCP - Ispra, in s katero se je dodala opomba na čakalni seznam natečaja EPSO/B/23/04, v kateri se je službe Komisije obvestilo, da tožeča stranka ne izpolnjuje razpisnih pogojev, določenih v objavi tega natečaja.

Izrek sodbe

Odločbo generalnega direktorja Skupnega raziskovalnega središča (SRS) Komisije Evropskih skupnosti z dne 7. aprila 2006, s katero se ni upoštevalo prijave C. Pascuala Garcíe na objavo prostega delovnega mesta COM/2005/2969 in s katero se je dodala opomba na čakalni seznam natečaja EPSO/B/23/04, v kateri se je službe obvestilo, da tožeča stranka ne izpolnjuje razpisnih pogojev za zgoraj omenjeni javni natečaj, se razglasi za nično.

Komisiji Evropskih skupnosti se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 56, 10.3.2007, str. 42.