Language of document : ECLI:EU:F:2007:143

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2007. gada 12. jūlijā

Lieta F‑143/06

Donato Continolo

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Tiesību uz pensiju pārskaitīšana – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets Prasība, kas ir celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu, ar ko Continolo lūdz atcelt Komisijas 2006. gada 3. janvāra lēmumu par prasītāja tiesību uz pensiju koncesiju un likvidēšanu, jo viņam nav piešķirtas visas priekšrocības par laika posmu no 1981. gada 11. jūnija līdz 1983. gada 1. martam, kad viņš bija atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ, izņemot viena gada, piecu mēnešu un sešu dienu maksājumu viena gada, astoņu mēnešu un divdesmit dienu vietā, un iecēlējinstitūcijas 2006. gada 5. septembra lēmumu, ar kuru ir noraidīta viņa sūdzība par minēto 2006. gada 3. janvāra lēmumu

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Identisks priekšmets un pamats

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

Atbilstoši Civildienesta noteikumu 91. panta 2. punktam prasība nav pieņemama, ja iepriekš iecēlējinstitūcijā nav iesniegta sūdzība par nelabvēlīgu aktu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu šajā pantā paredzētajā trīs mēnešu termiņā.

Ierēdņa prasība, kas ir vērsta pret administrācijas lēmumu, ar kuru tiek noteiktas viņa tiesības uz pensiju, nav pieņemama, kaut gan iepriekš tika iesniegta sūdzība pret vēlāk pieņemtu administrācijas lēmumu, ar kuru ir noraidīts viņa lūgums Kopienu pensiju sistēmā veikt iemaksas ar atpakaļejošu datumu. Faktiski pirms prasības, ciktāl tā ir celta pret pirmo lēmumu, nav iesniegta sūdzība par šo pašu priekšmetu, un tādējādi tā neatbilst Civildienesta noteikumu 91. panta 2. punktā noteiktajām prasībām. Turklāt, pieņemot, ka sūdzība, ciktāl tā attiecas uz administrācijas veikto prasītāja tiesību uz pensiju aprēķinu, var tikt uzskatīta par tādu, ar kuru tiek apstrīdēts arī pirmā lēmuma tiesiskums, un ka līdz ar to tā ir uzskatāma par tādu, kas cita starpā ir celta pret šo lēmumu, šī sūdzība bija jāiesniedz Civildienesta noteikumos noteiktajā termiņā.

(skat. 18. un 22.–24. punktu)