Language of document : ECLI:EU:F:2008:65

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

22 mai 2008

Cauza F‑145/06

César Pascual García

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Concurs general – Condiții de admitere – Experiența profesională cerută – Refuzul de a recruta un candidat înscris pe lista de rezervă – Puterea de apreciere a comisiei de evaluare și a AIPN”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Pascual García, candidat care a reușit la concursul general EPSO/B/23/04 (JO C 81 A din 31 martie 2004, p. 17), solicită în special anularea deciziei din 7 aprilie 2006 a directorului general al Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei, cu sediul la Ispra (Italia), de a nu lua în considerare candidatura sa pentru postul la care se referă anunțul pentru ocuparea unui post vacant COM/2005/2969 și de a insera o observație în cuprinsul listei de rezervă a concursului amintit prin care informa serviciile Comisiei că reclamantul nu îndeplinește condițiile de admitere la respectivul concurs

Decizia: Anulează decizia din 7 aprilie 2006 a directorului general al JRC al Comisiei de a nu lua în considerare candidatura domnului Pascual García pentru anunțul pentru ocuparea unui post vacant COM/2005/2969 și de a insera o observație în cuprinsul listei de rezervă a concursului general EPSO/B/23/04 prin care informa serviciile Comisiei că reclamantul nu îndeplinește condițiile de admitere la concursul general menționat anterior. Obligă Comisia la plata cheltuielilor de judecată.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Concurs – Concurs pe bază de dosare și de examene – Condiții de admitere – Experiență profesională

(Statutul funcționarilor, anexa III art. 5)

Cerința referitoare la experiența profesională necesară în vederea admiterii unui candidat la un concurs pe bază de dosare și de examene pentru accesul în cadrul funcției publice comunitare trebuie să fie interpretată exclusiv în lumina finalităților concursului în cauză, astfel cum rezultă din descrierea generală a sarcinilor care trebuie îndeplinite.

Atunci când trebuie să se aprecieze dacă anumite perioade de activitate desfășurată în cadrul studiilor de doctorat sau al cercetării postuniversitare ce are o legătură cu sarcinile care trebuie îndeplinite se pot încadra în sfera experienței profesionale, o interpretare a anunțului de concurs în lumina particularităților legislațiilor naționale ar antrena inevitabil diferențe de tratament între candidații care au cetățenii diferite, ținând seama tocmai de disparitățile existente la nivel național între sistemele postuniversitare. Astfel de activități trebuie considerate relevante ca experiență profesională cerută dacă, pe de o parte, sunt reale și efective, cu excepția activităților de cercetare desfășurate în cadrul studiilor, care ar fi atât de neînsemnate încât s‑ar prezenta drept pur marginale și accesorii, și dacă, pe de altă parte, acestea sunt remunerate, știut fiind că nivelul remunerației, chiar dacă este inferior salariului minim garantat, nu poate avea vreo consecință asupra calificării drept experiență profesională. Nu pot fi decisive pentru calificarea activității drept experiență profesională cerută în sensul anunțului de concurs nici natura juridică sui generis a raportului de muncă salariată sau nesalariată în dreptul național, nici originea sau denumirea resurselor corespunzătoare remunerației.

Împrejurarea că activitățile de cercetare au putut fi de natură să dezvolte formarea candidatului și să îi permită ulterior obținerea titlului de doctor nu poate, ca atare, să împiedice calificarea lor drept experiență profesională în sensul anunțului de concurs.

(a se vedea punctele 64, 66, 67 și 70)

Trimitere la:

Curte: 7 septembrie 2004, Trojani, C‑456/02, Rec., p. I‑7573, punctul 16

Tribunalul de Primă Instanță: 22 mai 1990, Sparr/Comisia, T‑50/89, Rec., p. II‑207, punctul 18; 6 noiembrie 1997, Wolf/Comisia, T‑101/96, RecFP, p. I‑A‑351 și II-949, punctul 74; 16 martie 2005, Ricci/Comisia, T‑329/03, RecFP, p. I‑A‑69 și II-315, punctul 52