Language of document : ECLI:EU:F:2008:169

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

11. detsember 2008

Kohtuasi F‑148/06

Laurent Collée

versus

Euroopa Parlament

Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – Euroopa Parlamendi teenetepunktide andmise menetlus – Teenete võrdlev hindamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega L. Collée palub tühistada parlamendi 9. jaanuari 2006. aasta otsuse, mille alusel talle anti 2004. aasta raames kaks teenetepunkti.

Otsus: Tühistada parlamendi otsus anda L. Collée´le 2004. aasta edutamise raames kaks teenetepunkti. Jätta hagi muus osas rahuldamata. Mõista kohtukulud välja parlamendilt.

Kokkuvõte

Ametnikud – Edutamine – Teenete võrdlev hindamine – Üksikasjalikud eeskirjad – Teenete arvutamine punktide andmise teel

(Personalieeskirjad, artikkel 45)

Kui teenetepunktide andmise menetluse raames on administratsioonil piiratud arv neid punkte, mida ta annab ametnikele teenete võrdleva hindamise põhjal, siis tuleb võrdlemine läbi viia võrdsel alusel ning neid punkte tuleb anda ametnikele, kellel on kõige suuremad teened, teenete kahanevas järjekorras, kuni punktikvoodi ammendumiseni. Kui sel viisil läbi viidud teenete võrdleva hindamise raames tuvastatakse, et teatud ametnikel on võrdsed teened, tuleb neile ametnikele anda võrdne arv teenetepunkte. Kui punkte ei ole piisavalt, siis tuleb valik mitme võrdses seisundis oleva ametniku vahel teha täiendavate kaalutluste alusel. Sellega seoses, kuigi vastutuse tase võib personalieeskirjade artikli 45 järgse edutamise raames olla määrav asjaolu, siis seda vaid tingimusel, et seda taset võrreldakse samade teenetega ametnike vahel, mitte aga ametniku vastutuse vahel erinevatel aastatel.

Otsus anda ametnikule vaid teatud arv teenetepunkte üksnes seetõttu, et tema teened ei ole suuremad kui rohkem punkte saanud ametnikel, rikub võrdse kohtlemise põhimõtet ja personalieeskirjade artiklit 45, sest administratsioon nõuab seega, et selle ametniku soorituse tase oleks mitte võrdne, vaid hoopis kõrgem kui tema kolleegidel.

(vt punktid 38–40 ja 45–47)

Viited:

Üldkohus: 19. oktoober 2006, kohtuasi T‑311/04: Buendía Sierra vs. komisjon (EKL 2006, lk II‑4137, punkti 93 lõpp).