Language of document : ECLI:EU:F:2008:169

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a treia)

11 decembrie 2008

Cauza F‑148/06

Laurent Collée

împotriva

Parlamentului European

„Funcție publică – Funcționari – Promovare – Procedura de atribuire a punctelor de merit în cadrul Parlamentului European – Analiză comparativă a meritelor”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Collée solicită anularea deciziei Parlamentului European din 9 ianuarie 2006 prin care i‑au fost atribuite două puncte de merit în temeiul exercițiului 2004

Decizia: Anulează decizia Parlamentului European de a atribui domnului Collée două puncte de merit în cadrul exercițiului de promovare 2004. Respinge celelalte capete de cerere. Obligă Parlamentul European la plata cheltuielilor de judecată.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Promovare – Analiză comparativă a meritelor – Modalități – Cuantificarea meritelor prin atribuirea de puncte

(Statutul funcționarilor, art. 45)

Atunci când, în cadrul procedurii de atribuire a punctelor de merit, administrația dispune de un număr limitat de astfel de puncte pe care le atribuie funcționarilor pe baza unui examen comparativ al meritelor acestora, compararea respectivă trebuie să se realizeze pe o bază egalitară, iar aceste puncte trebuie să fie atribuite funcționarilor celor mai merituoși, în ordinea descrescătoare a meritelor, până la epuizarea cotei de puncte. Dacă se constată, cu prilejul examinării comparative a meritelor astfel efectuată, că anumiți funcționari prezintă merite echivalente, respectivilor funcționari trebuie să le fie atribuit același număr de puncte. În cazul unui număr insuficient de puncte, alegerea între mai mulți funcționari cu aceleași merite trebuie să se efectueze în funcție de considerații suplimentare. În această privință, dacă nivelul atribuțiilor poate constitui un element decisiv la promovare, în conformitate cu articolul 45 din statut, se impune condiția ca acest nivel să fie evaluat în cadrul unei comparări între funcționarii cu aceleași merite, și nu în cadrul unei comparări a atribuțiilor unui funcționar de la un an la altul.

Prin urmare, nu respectă principiul egalității de tratament și încalcă articolul 45 din statut o decizie de a nu atribui un anumit număr de puncte de merit unui funcționar pentru simplu motiv că meritele sale nu sunt superioare celor ale funcționarilor care au obținut mai multe puncte, întrucât administrația impune astfel ca nivelul prestațiilor acestui funcționar să fie, nu egal, ci superior celui al colegilor săi.

(a se vedea punctele 38-40 și 45-47)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 19 octombrie 2006, Buendía Sierra/Comisia, T‑311/04, Rec., p. II‑4137, punctul 93 ultima teză