Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 11. januarja 2011

Dekker proti Europolu

(Zadeva F-87/09)1

Jezik postopka: nizozemščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve zaradi mirne rešitve spora.

____________

1 - UL C 24, 30.1.2010, str. 80.