Language of document :

Talan väckt den 19 oktober 2009 -Rossi Ferreras mot kommissionen

(Mål F-85/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Francisco Rossi Ferreras (Luxembourg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av sökandens karriärutvecklingsrapport för perioden den 1 juli 2001 - 31 december 2002.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara sökandens karriärutvecklingsrapport för perioden den 1 juli 2001 - 31 december 2002, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________