Language of document :

Sag anlagt den 21. oktober 2009 - W mod Kommissionen

(Sag F-86/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: W (Bruxelles, Belgien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at tildele sagsøgeren husstandstillæg

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 5. marts 2009 af Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder om ikke at tildele sagsøgeren husstandstillæg annulleres.

Det afslag, som generaldirektøren for GD Admin i dennes egenskab af ansættelsesmyndighed den 17. juli 2009 meddelte på den klage, som sagsøgeren indgav den 2. april 2009, registreret under nr. R/149/09, i medfør af vedtægtens artikel 90, stk. 2, annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________