Language of document :

Beroep ingesteld op 21 oktober 2009 - W / Commissie

(Zaak F-86/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: W (Brussel, België) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om de verzoekende partij geen kostwinnerstoelage toe te kennen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het Bureau beheer en afwikkeling van individuele rechten van 5 maart 2009 om de verzoekende partij geen kostwinnerstoelage toe te kennen;

nietigverklaring van het besluit van de directeur-generaal bij het DG Admin, vastgesteld in zijn hoedanigheid van TABG, van 17 juli 2009 tot afwijzing van de klacht welke de verzoekende partij op 2 april 2009 uit hoofde van artikel 90, lid 2, van het Statuut heeft ingediend en is ingeschreven onder nummer R/149/09;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten.

____________