Language of document :

Tožba, vložena 21. oktobra 2009 - W proti Komisiji

(Zadeva F-86/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: W (Bruselj, Belgija) (zastopnik: E. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o nedodelitvi gospodinjskega dodatka tožeči stranki.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Urada za upravljanje in izplačevanje posameznih dajatev z dne 5. marca 2009 o nedodelitvi gospodinjskega dodatka tožeči stranki naj se razglasi za nično;

Zavrnitev pritožbe, ki jo je tožeča stranka vložila 2. aprila 2009 na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov in je vpisana pod št. R/149/09, o kateri je odločil generalni direktor GD ADMIN kot organ, pristojen za imenovanja 17 julija 2009, naj se razglasi za nično;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________