Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 14. septembri 2010. aasta otsus - Rossi Ferreras versus komisjon

(kohtuasi F-85/09)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - 2001/2002 aasta hindamine - Karjääriarengu aruanne - Tühistamisotsuse täitmine - Akti tühistamise tagajärjed - Eesmärkide määratlemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Francisco Rossi Ferreras (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja C. Berardis-Kayser)

Ese

Nõue tühistada hageja karjääriarengu aruanne ajavahemiku 1. juuli 2001 kuni 31. detsember 2002 kohta.

Resolutsioon

1.    Jätta F. Rossi Ferrerase hagi rahuldamata.

2.    Mõista kõik kohtukulud välja F. Rossi Ferreraselt.

____________

1 - ELT C 312, 19.12.2009, lk 45