Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 14 octombrie 2010 - W/Comisia

(Cauza F-86/09)1

[Funcție publică - Agenți contractuali - Remunerație - Alocații familiale - Cuplu de persoane de același sex - Alocație pentru locuință - Condiție de acordare - Acces la căsătoria civilă - Noțiune - Articolul 1 alineatul (2) litera (c) punctul (iv) din anexa VII la statut]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: W (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: É. Boigelot, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și D. Martin, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei prin care nu se acordă reclamantului alocația pentru locuință pentru motivul că acesta și partenerul său ar avea acces la căsătoria civilă în Belgia

Dispozitivul

Anulează deciziile Comisiei din 5 martie 2009 și din 17 iulie 2009 prin care se refuză acordarea alocației pentru locuință domnului W, alocație prevăzută la articolul 1 din anexa VII la Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Comisia Europeană suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 11, 16.1.2010, p. 40.