Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 1. detsembri 2010. aasta otsus - Gagalis versus nõukogu

(kohtuasi F-89/09)1

(Avalik teenistus - Sotsiaalkindlustus - Tööõnnetus - Püsiv osaline töövõimetus - Otsus hüvitada vesiraviga seotud kulud 75% ulatuses - Raviteenuste hüvitamine personalieeskirjade artikli 72 alusel ja täiendav hüvitamine personalieeskirjade artikli 73 alusel - Ravil viibimise kulude hüvitamata jätmine - Täiendavast hüvitamisest keeldumine - Personalieeskirjade artikli 73 lõike 3 ning õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuse ühiste eeskirjade artikli 9 tõlgendamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgia) (esindajad: advokaat N. Lhoëst, hiljem advokaadid N. Lhoëst ja L. Delhaye)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja K. Zieleśkiewicz)

Ese

Nõue tühistada kostja otsus, millega hagejale keelduti 75% ulatuses hüvitamast kõiki vesiraviga seotud kulusid vastavalt personalieeskirjade artiklile 73.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja S. Gagaliselt.

____________

1 - ELT C 312, 19.12.2009. lk 45.