Language of document :

Personaldomstolens dom av den 1 december 2010 - Gagalis mot rådet

(Mål F-89/09)(1)

(Personalmål - Social trygghet - Olycksfall i arbetet - Partiell bestående invaliditet - Beslut att ersätta kostnader för brunnskur med 75 procent - Ersättning för vård enligt artikel 72 i tjänsteföreskrifterna och kompletterande ersättning enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna - Kostnader för vistelse omfattas inte - Kompletterande ersättning beviljas inte - Tolkning av artikel 73.3 i tjänsteföreskrifterna och artikel 9 i gemensamma regler om olycksfallsförsäkring och arbetssjukdomsförsäkring)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaten N. Lhoëst, därefter advokaterna N. Lhoëst och L. Delhaye)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och K. Zieleśkiewicz)

Saken

Personalmål - Yrkande om ogiltigförklaring av svarandens beslut att neka sökanden återbetalning med 75 procent av samtliga kostnader hänförliga till en brunnskur enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna.

Domslut

Talan ogillas.

Spyridon Gagalis ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 312, 19.12.2009, s. 45.