Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 13.9.2005 - Sportwetten GmbH Gera vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

(Yhteisön tavaramerkki - Mitätöintivaatimus - Sanan INTERTOPS sisältävä kuviomerkkityyppinen yhteisön tavaramerkki - Yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen tavaramerkki - Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohta ja 2 kohta sekä 51 artikla)

(Asia T-140/02)1

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Sportwetten GmbH (Gera, Saksa) (edustajanaan asianajaja A. Zumschlinge)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), (asiamiehinään D. Schennen ja G. Schneider)

Toisena asianosaisena sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) valituslautakunnassa ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa: Intertops Sportwetten GmbH, (Salzburg, Itävalta) (edustajanaan aluksi asianajaja H. Pfeifer ja sittemmin asianajaja R. Heimler)

Oikeudenkäynnin kohde

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 21.2.2002 tekemästä päätöksestä (asia R 338/2000-4), joka koski kuviomerkkityyppisen yhteisön tavaramerkin INTERTOPS mitätöintivaatimusta, nostetu kanne

Tuomiolauselma

Ei ole tarpeen ratkaista kantajan vaatimusta sanan INTERTOPS sisältävän kuviomerkkityyppisen yhteisön tavaramerkin mitätöinnistä eikä väliintulijan vaatimusta erään asiakirjan lisäämisestä jutun asiakirjoihin.

Kanne hylätään muilta osin.

Kantaja velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

____________

1 -

2 - EYVL C 169, 13.7.2002.