Language of document :

A HL-ben megjelent közlemények

 

Az Elsőfokú Bíróság ítélete - Sportwetten kontra OHIM

2005. szeptember 13.

(T-140/02. sz. ügy)1

("Közösségi védjegy - Törlési kérelem - Az INTERTOPS szóelemet magában foglaló közösségi ábrás védjegy - Közrendbe vagy közerkölcsbe ütköző védjegy - A 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének f) pontja és (2) bekezdése, valamint 51. cikke")

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Sportwetten GmbH Gera (székhelye: Gera, [Németország], képviselő: A. Zumschlinge ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: D. Schennen és G. Schneider meghatalmazottak)

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtt: Intertops Sportwetten GmbH (Salzburg, [Ausztria], képviselő(k): kezdetben H. Pfeifer majd R. Heimler ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2002. február 21-i (R 338/2000-4. sz. ügy), az INTERTOPS közösségi ábrás védjegy törlésére vonatkozó határozata ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)    A felperes INTERTOPS szóelemet magában foglaló ábrás közösségi védjegy törlése iránti kérelméről nem kell határozni, ahogyan a beavatkozónak egy dokumentumnak az ügy irataihoz történő csatolása iránti kérelméről sem.

2)    A keresetet ezt meghaladó részében el kell utasítani.

3)    Az Elsőfokú Bíróság kötelezi a felperest a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 169., 2002. 7. 13.