Language of document : ECLI:EU:T:2005:312

Věc T-140/02

Sportwetten GmbH Gera

v.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

„Ochranná známka Společenství – Návrh na prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Společenství obsahující slovní prvek INTERTOPS – Ochranná známka odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům – Článek 7 odst. 1 písm. f) a odst. 2 a článek 51 nařízení (ES) č. 40/94“

Shrnutí rozsudku

Ochranná známka Společenství – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Absolutní důvody neplatnosti – Ochranné známky odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům – Posouzení na pouhém základě přezkumu samotné ochranné známky ve vztahu k výrobkům a službám, ke kterým se vztahuje – Okolnosti týkající se jednání majitele ochranné známky – Irelevance

[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. f)]

Za účelem posouzení, zda je ochranná známka Společenství v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 40/94, což může vést v souladu s čl. 51 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení k tomu, že bude prohlášena za neplatnou, je třeba zkoumat samotnou ochrannou známku, a sice označení vztahující se k výrobkům a službám obsaženým v zápisu ochranné známky. Z celkového výkladu jednotlivých pododstavců čl. 7 odst. 1 totiž vyplývá, že se tyto pododstavce týkají vnitřních vlastností ochranné známky, a nikoliv okolností jednání majitele ochranné známky.

Z toho vyplývá, že okolnost, že je majiteli ochranné známky Společenství zakázáno nabízet služby, na které se vztahuje ochranná známka, v členském státě a dělat na ně reklamu, nemůže být posouzena tak, že se vztahuje k vnitřním vlastnostem této ochranné známky ve smyslu výše uvedeného výkladu. Není tudíž možné, aby ochranná známka byla v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy následkem této okolnosti.

(viz body 27–29)