Language of document : ECLI:EU:T:2005:312

Zadeva T-140/02

Sportwetten GmbH Gera

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

„Znamka Skupnosti – Zahteva za ugotovitev ničnosti – Prijava figurativne znamke Skupnosti, ki vsebuje besedni element INTERTOPS – Znamka, ki nasprotuje javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom – Člen 7(1)(f) in (2) in člen 51 Uredbe (ES) št. 40/94“

Povzetek sodbe

Znamka Skupnosti – Odpoved, razveljavitev ali razglasitev ničnosti – Absolutni razlogi za ničnost – Znamke, ki nasprotujejo javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom – Presoja zgolj na temelju preizkusa znamke v povezavi s proizvodi in storitvami, ki jih zajema – Okoliščine, ki se nanašajo na vedenje imetnika znamke – Neupoštevnost

(Uredba Sveta (ES) št. 40/94, člen 7(1)(f))

Da bi se presodilo, ali znamka Skupnosti krši javni red ali sprejeta moralna načela v smislu člena 7(1)(f) Uredbe št. 40/94, kar lahko v skladu s členom 51(1)(a) te uredbe povzroči razglasitev ničnosti, je treba preučiti samo znamko, to pomeni znak v povezavi s proizvodi ali storitvami, za katere je bila znamka registrirana. Iz različnih pododstavkov člena 7(1), če se jih bere skupaj, namreč izhaja, da ti veljajo za značilnosti, ki jih ima prijavljena znamka sama, in ne za okoliščine, ki se nanašajo na vedenje imetnika znamke.

Iz tega sledi, da se okoliščine, da imetnik znamke Skupnosti v državi članici ni upravičen ponujati in oglaševati storitev, ki so zajete z znamko, nikakor ne more šteti, kot da se v smislu omenjene razlage nanaša na značilnosti, ki jih ima znamka sama. Ta okoliščina torej ne more povzročiti, da znamka sama nasprotuje javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom.

(Glej točke od 27 do 29.)