Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francie) dne 13. června 2018 – trestní řízení proti YA a AIRBNB Ireland UC – další účastníci: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

(Věc C-390/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris

Účastníci původního trestního řízení

YA a AIRBNB Ireland UC

Další účastníci: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

Předběžné otázky

Vztahuje se na plnění poskytovaná společností AirBnb Ireland UC ve Francii prostřednictvím elektronické platformy provozované z Irska svoboda poskytování služeb podle článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES1 ze dne 8. června 2000?

Je možné uplatnit vůči společnosti AirBnb Ireland UC omezující pravidla týkající se profese realitního makléře ve Francii stanovená zákonem č. 70-9 ze dne 2. ledna 1970 o zprostředkovatelích v oblasti transakcí s nemovitostmi, čili tzv. zákonem Hoguet?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, s. 1).