Language of document :

A juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Franciaország) által 2018. június 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – YA és az AIRBNB Ireland UC elleni büntetőeljárás – többi fél: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

(C-390/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

YA és AIRBNB Ireland UC

Többi fél: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az AirBnb Ireland UC társaság által egy Írországból működtetett online platform útján Franciaországban nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik–e a 2000. június 8–i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3. cikkében foglalt szolgáltatásnyújtás szabadsága?

Az ingatlanközvetítői szakma Franciaországban történő gyakorlására vonatkozó, az ingatlanközvetítőkről szóló, 1970. január 2–i 70–9. sz., úgynevezett Hoguet–törvény által megállapított korlátozó szabályok érvényesíthetők–e az AirBnb Ireland UC társasággal szemben?

____________

1 A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8–i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL 2000. L 178., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 25. kötet 399. o.).