Language of document :

2018 m. birželio 13 d. Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš YA ir AIRBNB Ireland UC – kitos šalys: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

(Byla C-390/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

YA ir AIRBNB Ireland UC

Kitos šalys: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar paslaugoms, kurias bendrovė AirBnb Ireland UC Prancūzijoje teikia per Airijoje eksploatuojamą elektroninę platformą, taikoma nuostata dėl laisvės teikti paslaugas, numatyta 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB1 3 straipsnyje?

2.    Ar galima prieš bendrovę AirBnb Ireland UC remtis ribojamosiomis taisyklėmis dėl vertimosi nekilnojamojo turto agento profesija, nustatytomis 1970 m. sausio 2 d. Įstatyme Nr. 70-9 dėl nekilnojamojo turto operacijų tarpininkų (vadinamasis Hoguet įstatymas)?“

____________

1     2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos Direktyva) (OL L 178, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13  sk., 25 t., p. 399).