Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. jūnijā iesniedza Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francija) – kriminālprocess pret YA un AIRBNB Ireland UC, piedaloties Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

(Lieta C-390/18)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Pamatlietas puses

YA un AIRBNB Ireland UC

Piedaloties: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai uz sabiedrības AirBnb Ireland UC Francijā sniegtajiem pakalpojumiem, izmantojot elektronisko platformu, kas tiek pārvaldīta no Īrijas, attiecas pakalpojumu sniegšanas brīvība, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīvas 2000/31/EK 1 3. pantā?

2)    Vai ierobežojošie noteikumi par nekustamā īpašuma aģenta profesijas praktizēšanu Francijā, kas paredzēti loi numéro 70-9 du 2 janvier 1970 relative aux intermédiaires en matière d’opérations immobilières, dite loi Hoguet [1970. gada 2. janvāra likumā Nr. 70-9 par darījumu starpniekiem nekustamo īpašumu jomā, tā sauktais Ogē likums], ir attiecināmi uz sabiedrību AirBnb Ireland UC?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/31/EK (2000. gada 8. jūnijs) par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) (OV L 178, 1. lpp.).