Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Frankrike) den 13 juni 2018 – brottmål mot YA och AIRBNB Ireland UC – övriga parter: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

(Mål C-390/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris

Parter i brottmålet vid den nationella domstolen

YA och AIRBNB Ireland UC

Övriga parter: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

Tolkningsfrågor

Omfattas de tjänster som AirBnb Ireland UC tillhandahåller i Frankrike via en elektronisk plattform som drivs från Irland av den frihet att tillhandahålla tjänster som föreskrivs i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000?

Är det möjligt att mot bolaget AirBnb Ireland UC göra gällande de bestämmelser som anges i Lag nr 70-9 av den 2 januari 1970 om förmedling vid transaktioner avseende fast egendom (den så kallade ”Hoguet-lagen”), genom vilka utövandet av yrket som fastighetsmäklare i Frankrike begränsas?

____________