Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2019. december 19-i ítélete (a juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X elleni büntetőeljárás

(C-390/18. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – 2000/31/EK irányelv – Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások – 2006/123/EK irányelv – Szolgáltatások – A kiadó szálláshellyel rendelkező, hivatásos és magánszemély szállásadók, valamint az ilyen típusú szállást kereső személyek összekapcsolása – Minősítés – Az ingatlanközvetítői szakma gyakorlását bizonyos korlátozásokhoz kötő nemzeti szabályozás – 2000/31/EK irányelv – A 3. cikk (4) bekezdése b) pontjának második francia bekezdése – Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásának szabadságát korlátozó intézkedések közlésére vonatkozó kötelezettség – A közlés hiánya – Érvényesíthetőség – Polgári jogi igény érvényesítésével folyamatban lévő büntetőeljárás)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

X

Az eljárásban részt vesz: YA, Airbnb Ireland UC, Hôtelière Turenne SAS, Association pour un hébergement et un tourisme professionnels (AHTOP), Valhotel

Rendelkező rész

A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) 2. cikkének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjára utaló a) pontját úgy kell értelmezni, hogy a 2000/31 irányelv hatálya alá tartozó „információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak” kell minősíteni azt a közvetítői szolgáltatást, amelynek a célja, hogy egy elektronikus platformon keresztül díjazás ellenében összekapcsolja a potenciális bérlőket a rövid távú elszállásolást kínáló hivatásos és magánszemély bérbeadókkal, és e közvetítői szolgáltatás mellett bizonyos járulékos szolgáltatások nyújtására is sor kerül.

A 2000/31 irányelv 3. cikke (4) bekezdése b) pontjának második francia bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a polgári jogi igény érvényesítésével folyamatban lévő büntetőeljárás keretében a magánszemélyek kifogást emelhetnek az olyan tagállami intézkedések rájuk való alkalmazásával szemben, amelyek korlátozzák az általuk egy másik tagállamból nyújtott, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásának szabadságát, amennyiben az említett intézkedéseket nem közölték e rendelkezéssel összhangban.

____________

1 HL C 301., 2018.8.27