Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 1. února 2018 – Larko v. Komise

(Věc T-423/14)1

„Státní podpory – Podpory poskytnuté Řeckem – Rozhodnutí konstatující neslučitelnost podpor s vnitřním trhem – Pojem ‚státní podpora‘ – Výhoda – Kritérium soukromého investora – Částka podpory, která má být vrácena – Sdělení Komise týkající se státních podpor ve formě záruk“

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (Atény, Řecko) (zástupci: I. Dryllerakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos a N. Korogiannakis, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: A. Bouchagiar a É. Gippini Fournier, zmocněnci)

Předmět

Žaloba podaná na základě článku 263 SFEU a směřující ke zrušení rozhodnutí Komise 2014/539/EU ze dne 27. března 2014 o státní podpoře SA.34572 (13/C) (ex 13/NN), kterou poskytlo Řecko společnosti Larco General Mining & Metallurgical Company SA (Úř. věst. 2014, L 254, s. 24).

Výrok

Žaloba se zamítá.

Společnosti Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1     Úř. věst. C 292, 1.9.2014.