Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 27. juuni 2008. aasta määrus - Nijs versus kontrollikoda

(Kohtuasi F-1/081)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Kodukorra artikli 35 lõige 1 punkt e - Väidete ja argumentide esitus - Kaebuse esitamise tähtaeg - Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Rollinger)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kontrollikoda (esindajad: T. Kennedy, J.-M. Stenier ja G. Corstens)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada apellatsioonikomitee otsus jätta hageja 2005. aasta ametialase edutamise raames edutamata palgaastmele A 11, ja teiseks kahju hüvitamise nõue.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi osaliselt vastuvõetamatuse ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu läbi vaatamata.

Mõista kõik kohtukulud välja Bart Nijsilt.

____________

1 - ELT C 64, 8.3.2008, lk 68.