Language of document :

Žaloba podaná dne 27. prosince 2007 - Bosman v. Rada

(Věc F-145/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Pierre Bosman (Lebbeke, Belgie) (zástupci: T. Bontinck a P. S. Gennari Curlo, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení individuálního rozhodnutí ze dne 28. února 2007, kterým bylo odmítnuto poskytnutí příspěvku na domácnost za účelem výpočtu nároků na starobní důchod

Návrhová žádání žalobce

zrušit oznámení o stanovení nároků na starobní důchod ze dne 27. února 2007;

uložit žalované, aby zaplatila požadovaný příspěvek na domácnost od 1. března 2007;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________