Language of document :

Acţiune introdusă la 27 decembrie 2007 - Bosman/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza F-145/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Pierre Bosman (Lebbeke, Belgia) (reprezentant: T. Bontinck și P. S. Gennari Curlo, avocats)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei individuale din 28 februarie 2007 prin care alocaţia pentru locuinţă nu este luată în considerare la calculul drepturilor de pensie pentru limită de vârstă

Concluziile reclamantului

Anularea avizului de stabilire a drepturilor de pensie pentru limită de vârstă din 27 februarie 2007;

obligarea pârâtului să-i plătească alocaţia pentru locuinţă solicitată începând cu 1 martie 2007;

obligarea Consiliul Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________